Garanti

Vad har ni för garanti?
Det är svårt att sätta en garantitid på produkter som kan utsättas för slitage, så bedömningen kring huruvida en reklamation godkänns eller ej påverkas av h...
Tis, 15 mar., 2022 at 2:23 E.M.