Vi har ingen specifik garantitid utan vi följer Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer.
För mer information se ARNs hemsida eller i våra köpvillkor för vad som gäller angående garantin.
https://icebug.se/villkor