Vad har ni för garanti?

Det är svårt att sätta en garantitid på produkter som kan utsättas för slitage, så bedömningen kring huruvida en reklamation godkänns eller ej påverkas av hur mycket man har använt skon och i vilka sammanhang. Men vi ser också över eventuella fabrikationsfel. Vi har ingen specifik garantitid utan vi följer Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer dvs: Konsumenten kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera produkten i tre år. Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes.  För mer information se ARNs hemsida


Du har rätt att reklamera varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara, eller om det är något annat som avviker från din beställning så kontakta oss så snart felet upptäcks.

Har du köpt din Icebug-produkt av någon av våra återförsäljare ber vi dig vända dig till ditt inköpsställe för att få hjälp med din reklamation.

Vid reklamation skall du alltid uppvisa kvitto eller köpebevis.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.